Gedragscode bij Tonego’65

Gedragscode voor sporters

Steal, dunk, score!

Sporten doe je omdat je het leuk vindt. Zorg daarom dat het ook leuk blijft. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de anderen in je team/trainingsgroep en voor jullie tegenstander. We gaan respectvol met elkaar om, iedereen doet mee en mag zichzelf zijn. Pas daarom onderstaande gedragsregels toe.

 1. De sporter houdt zich aan de regels. Lees de reglementen, de huisregels, deze gedragscode en alle andere afspraken, en houd je daar ook aan.
 2. De sporter is open. Als je wordt gevraagd om iets te doen dat tegen je eigen gevoel, normen en waarden ingaat: meld dit, bijvoorbeeld bij de trainer, het bestuur of de vertrouwenscontactpersoon.
 3. De sporter respecteert anderen. Je hebt respect voor iedereen. Voor de tegenstander(s), je teamgenoten, de scheidsrechter, je trainers, de toeschouwers en ieder ander. Let op je taalgebruik en hoe je je aan anderen presenteert. Geef iedereen het gevoel dat hij of zij zich vrij kan bewegen.
 4. De sporter blijft van anderen af. Raak (buiten de normale sportbeoefening) niemand tegen zijn of haar wil aan.
 5. De sporter tast niemand aan in zijn of haar waarde. Onthou je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedrag. Sluit niemand buiten en wees tolerant.
 6. De sporter discrimineert niet. Maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken.
 7. De sporter gaat netjes om met de omgeving. Maak niets stuk, respecteer ieders eigendommen. Laat de kleedkamer netjes achter. Ruim de materialen op. Gooi afval in de afvalbakken. Laat je spullen niet in de kleedkamer liggen
 8. De sporter respecteert afspraken. Kom op tijd, meld je (tijdig) af voor de training of wedstrijden, luister naar instructies en houd je aan de regels. Fluitsignaal is bal vast en luisteren.
 9. De sporter is eerlijk en sportief. Speel niet vals, gebruik geen verbaal of fysiek geweld, gebruik geen doping. Doe niet mee aan het fixen van een wedstrijd, competitie of record. Fix ook geen sportmoment, zoals de eerste uitgooi. Wed niet op eigen wedstrijden.
 10. Vecht voor de wedstrijd in het veld, maar niet daarbuiten. De spelers dienen geen commentaar te leveren op de scheidsrechters. De enige persoon die communiceert met de scheidsrechter is de coach of de aanvoerder van een team. Mocht een speler een technische fout krijgen dan dient de speler direct gewisseld te worden en bepaalt de coach of deze nog mag spelen.
 11. Tijdens een wedstrijd is de coach verantwoordelijk voor het wisselbeleid. Hier kan tijdens een wedstrijd niet over gediscussieerd worden.
 12. De sporter meldt overtredingen van deze gedragscode. Meld overtredingen van deze code bij het bestuur en/of de vertrouwenscontactpersoon van de sportvereniging of je sportbond. Voor vragen en meldingen kun je ook terecht bij het Centrum Veilige Sport Nederland. NB: Heeft iemand iets vertrouwelijk met je gedeeld, bel dan bijvoorbeeld met het Centrum Veilige Sport Nederland. We bespreken dan wat je kunt doen.
 13. De sporter drinkt na het sporten met mate alcohol en drinkt niet als hij of zij nog moet deelnemen aan het verkeer.

Steal, dunk, score!

Onze sponsoren

Bedankt voor jullie bijdrage!

Lid
worden