Vertrouwens contactpersoon

Een luisterend oor

De vertrouwens contactpersoon bij Tonego

Wij willen een basketbalvereniging zijn waar iedereen zich veilig en welkom voelt. Toch kan het gebeuren dat iemand dat anders ervaart. Dit is ongewenst gedrag en dat willen we stoppen. Als jij ongewenst gedrag ervaart, willen wij dat als club weten zodat we jou daarbij kunnen ondersteunen. Het allerbelangrijkste is: blijf er niet mee rondlopen.

Er zijn verschillende vormen van ongewenst gedrag, waaronder pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie, bedreiging en gewelddadig gedrag. Maar je kunt ook problemen ervaren waardoor je niet kunt zijn wie je bent, of je kunt je buitengesloten voelen.

Je kunt zelf met ongewenst gedrag te maken krijgen, maar je kunt het ook bij iemand anders zien gebeuren. Ook dan, bijvoorbeeld als coach, trainer, begeleider, medesporter of ouder, vragen we je om contact te leggen met onze Vertrouwenscontactpersoon (VCP). Bij een vermoeden van seksuele intimidatie zijn coaches, trainers en begeleiders zelfs verplicht om dit te doen.

Wat doet de VCP?

De VCP zal naar jouw verhaal luisteren en samen met jou kijken wat verdere stappen kunnen zijn. Soms is iets op te lossen binnen de vereniging en in sommige gevallen is het verstandig om er andere deskundigen bij te betrekken. Dit zal altijd in overleg met jou, de melder gebeuren. De VCP heeft een geheimhoudingsplicht en is onafhankelijk van het bestuur. Jij blijft anoniem!

Wie is de VCP van Tonego?

Er zijn binnen TONEGO twee VCP’s: Anette van EK en Jos Eijsink.

Beiden zijn jarenlang aan de vereniging verbonden (geweest), onder meer als speler, coach, en in diverse ondersteunende, technische en bestuursfuncties.

Eind 2022 hebben beiden met succes een door het NOC-NSF opgestelde cursus VCP afgerond.

Annette van Eck

 

Jos Eijsink

Hoe kun je de VCP bereiken?

Via het e-mailadres vertrouwen@tonego65.com kun je contact leggen met de VCP. Zij of hij neemt dan binnen 24 uur contact met je op.

Let op: het e-mailadres is uitsluitend bedoeld om een afspraak te maken, niet om al te melden waar het over gaat.

Steal, dunk, score!

Onze sponsoren

Bedankt voor jullie bijdrage!

Lid
worden